سه شنبه های طلایی با #رادیونکته همراه باشید.

در این سلسله درس های کوتاه شما با نکاتی برای:

  • رشد شخصی
  • زندگی بهتر
  • کارآفرینی
  • بازاریابی و فروش

آشنا می شوید و می توانید از این تکنیک ها به راحتی مثل آب خوردن استفاده نمایید.

نوشته‌ها

رادیو

درسهایی از مربع فروش > داستانهای مشتری که می شنوید چه معنی دارند

ادامه مطلب …

بسیار بدبدخوببسیار خوبعالی
Loading...
رادیو

درسهایی از مربع فروش > خوش قول باشید

ادامه مطلب …

بسیار بدبدخوببسیار خوبعالی
Loading...
رادیو

درسهایی از مربع فروش > همین الان اقدام کن

ادامه مطلب …

بسیار بدبدخوببسیار خوبعالی
Loading...