استادمهرداد حیدری

ماموریت:

مشاور و مدرس کارآفرینی و کسب و کارها برای توسعه هستم و برای گسترش دانش بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۹۵، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودم و همواره برای افزایش یادگیری شما، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

چشم انداز:

هدف من، افزایش دانش توسعه کارآفرینی و کسب و کار ها به ویژه در بین فارسی زبانان است.

ارزش ها:

  • اخلاق حرفه‌ای
  • روحیه یادگیری
  • انگیزه کار تیمی

– مشاور و مدرس کارآفرینی

– آموزش های تخصصی