ماموریت:

مشاور کسب و کارها برای توسعه هستم و برای گسترش دانش بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۹۵، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودم و همواره برای افزایش یادگیری شما، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

چشم انداز:

هدف من، افزایش دانش توسعه کسب و کار ها به ویژه در بین فارسی زبانان است.

ارزش ها:

  • اخلاق حرفه‌ای
  • روحیه یادگیری
  • انگیزه کار تیمی

– مشاور راه‌اندازی سایت

– مشاوره (کار و کسب، سئو)

– آموزش